certyfikaty, zespolenia, karty gwarancyjne, foldery

Certyfikaty - NOWO-GLAS producent szyb zespolonych

NOWO-GLAS producent szyb zespolonych

EnduroShield 07/11/2019

NowoGlass autoryzowany producent szkła z powłoką EnduroShield.

NOWO-GLAS producent szyb zespolonych

Certyfikat Nr B/03/171/08

uprawniający do oznaczania wyrobu dobrowolnym znakiem bezpieczeństwa.

NOWO-GLAS producent szyb zespolonych

Certyfikat CE PN-EN 1279-5

CE Deklaracja Zgodności

NOWO-GLAS producent szyb zespolonych

Certyfikat Nr N-172/08

zgodności z Polską Normą.

NOWO-GLAS producent szyb zespolonych

Certyfikat Nr 1487-CPD-173/08

zakładowej konroli produkcji.